Srečanje alpinistov veteranov in izmenjava s češkimi veterani

Med drugim in šestim oktobrom smo na Vršiču v Koči na Gozdu gostili šesterico čeških alpinistov veteranov. S svojim prihodom so vrnili obisk skupine slovenskih veteranov, ki je na začetku septembra odpotovala na srečanje v Adršpach in okolico. Izmenjava je potekala v okviru Programa Erazmus+ Climbing for Everybody.

V času bivanja v Sloveniji je skupina domovala v Koči na Gozdu na Vršiču. Češko skupino je vodila nam dobro znana alpinistka Alena Čepelková, v skupini pa je bil tudi Josef Vričan; dober poznavalec Julijskih Alp, znanec slovenskih planincev in alpinistov, ter avtor obsežne knjige o prispevku čeških vojakov v bitkah na Soški fronti za časa Prve svetovne vojne. Poleg njega, so bili v skupini še Vladimír Burian, Jiří Šplíchal, Jiří Švejda in Ludvík Wiejowski.

DSC_0637_229

Program obiska je bil načrtovan tako, da je terminsko sovpadal s preznovanjem obletnice odprav Hindukuš 1968 in Cho Oju 1988 in še z letošnjim letnim Zborom alpinistov veteranov na Vršiču.

P1000668 P1000673
Obiskovalci so lahko priluhnili dvema zanimivima predavanjima.  Peter Bajec, načelnik Komisije za alpinizem.
P1000675 P1000683
Kazimir Drašlar - Mikec predstavlja odpravo Hindukuš. Roman Robas, vodja odprave Cho Oju 1988

Na ta način smo v program obiska poleg plezalskih ciljev lahko vključili še predstavitev dveh naših odprav in organizacijo alpinistov veteranov. Češke kolege je način organiziranosti alpinistov veteranov še posebno zanimal.

DSC_0640_232

Sam program obiska je v prvem dnevu vključeval krog po dolini Soče s tremi težišči, z obiskom Trentarskega muzeja, Muzeja v Kobaridu in Javorce v dolini Tolminke, s povdarkom na skupni zgodovini. Drugi dan je bil namenjen gorniški dejavnosti, vendar je prvi sneg omejil zahtevnejše načrte. Vzpon na Prisojnik v prekrasnem vremenu je deloma potolažil alpinske apetite. Večer se je zaključil z obiskom Planinskega Muzeja v Mojstrani. Petek zvečer je bil rezerviran za udeležbo na letnem zboru alpinistov veteranov. Dopoldn pa smo porabili za poplezavanje po feratah v Martuljku in Mojstrani.

prezlc1

Ocenjujemo, da je bil projekt obiska uspešno izpeljan in si nadejamo nadaljevanja in poglabljanja sodelovanja.

Kazimir Drašlar, predsednik Odbora alpinistov veteranov

Erasmus__SLO